Jonge professionals investeren in organisatie-vernieuwing

Op uitnodiging van drie jonge professionals van een grote multinational op technisch gebied begeleidde ik hun eerste intervisiebijeenkomst. Zij namen het initiatief om bij elkaar te komen en eens van gedachten te wisselen over mogelijke organisatie-vernieuwingen. Vanuit hun frisse blik en innovatievermogen kunnen zij vele ontwikkelingen in hun organisatie benoemen waar zij graag verandering in aan willen brengen. Ze uiten hun ideeën geregeld bij leidinggevenden en collega’s. De prominente vraag die zij echter van hen vaak terugkrijgen is: wie gaat daarvoor betalen en wat is het verdienmodel?

Die vraag helpt hen niet om hun ideeën verder vorm te geven. Een uur lang stond daarom een nieuw perspectief centraal in de vorm van vier vragen:
Wat wil je vernieuwen in de organisatie?
Hoe ziet de vernieuwde organisatie eruit?
Wie of wat kan jou daarbij ondersteunen?
Welke eerste vernieuwende stap kun je zetten?

Even was het stil, want de jongeren waren zo gewend om juist de problemen te benoemen en te analyseren, dat zij even tijd nodig hadden om te wennen aan een ander perspectief. Zodra de huidige cultuur en structuur losgelaten werd, ontstonden beelden over de ideale organisatie. Een organisatie met ruimte om creatief samen problemen op te lossen, om tijd te krijgen voor reflectie op je werk en de mogelijkheid om kennis proactief uit te wisselen. Zij formuleerden ook direct een aantal eerste stappen in de vorm van activiteiten, die paste bij hun voorkeur van werken. De een gaat het liefst de volgende morgen al in gesprek met de manager. De ander begint een document waarin de basis voor een vernieuwingsvoorstel uiteengezet wordt.

Spottend noemden zij zichzelf in eerste instantie een soort AA-groepje. Die term past na deze bijeenkomst absoluut niet meer; ze zijn een pro-actieve vernieuwende club!  Met veel energie gaan zij aan de slag, in hun eigen tijd, onder het genot van een drankje en hapje.

Frederieke Maagdenberg

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: